Standart veya özel konteynerler içerisine yükleme yapılarak bu konteynerlerin uluslararası transferlerinin demiryolu vagonları üzerinde yapılması suretiyle gerçekleştirilen taşıma tipidir. Ülkemizde henüz tanınmaya ve yaygınlaşmaya başlayan bu taşıma methodu bazı hallerde karayolu ile rekabet edebilme şansına sahip olabilmektedir. Yükleme ve tahliye yapılan Demiryolu Konteyner Terminallerinin yaygınlaşması bu tip taşımalara olan ilgiyi gelecek yıllarda artıracaktır.